Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kontakt z Komendantem:

  • drogą papierową na adres: 05-082 Stare Babice ul. Rynek 21 oraz
  • mailowo: sekretariat@sgsb.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych). Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres:
iodo@sgsb.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Straży Gminnej Gminy Stare Babice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z Ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz. U. 2018.0.928 ).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych przepisami prawa.

Odbiorcy Twoich danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, księgowe.
b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy państwowe i samorządowe. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa – link. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:L.Gtabowski
Data utworzenia:2018-04-12
Data publikacji:2018-04-12
Osoba sporządzająca dokument:MP
Osoba wprowadzająca dokument:Leszek Grabowski
Liczba odwiedzin:3873