Realizacja zadań

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dz. U. z 2017r. poz. 59)

  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572 ze zm.)

  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 ze zm.) 

  4. . Statut Przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci które od początku roku szkolnego, w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat.

 Przedszkole w Starych Babicach jest przedszkolem publicznym gdyż dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje;
 prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 pełni funkcję wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą;

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa: arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:B. Pyć
Data utworzenia:2017-12-08
Data publikacji:2017-12-08
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:M. Pawlikowska
Liczba odwiedzin:3919